Giới thiệu

5/21/2021 8:23:39 AM

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN

NĂM HỌC 2021- 2022

 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Ban Bảo vệ  lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn về người và tài sản năm học 2021-2022 như sau:

I. Đặc điểm tình hình của đơn vị trong năm học

Ban bảo vệ tổng số là 13 CBVC - LĐ, 02 đồng chí có trình độ đại học, còn lại là lao động kỹ thuật và lao động phổ thông, 04 đồng chí là Đảng viên. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhà trường hiện nay rất phức tạp.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan trong trường;

- CBVC - LĐ trong Ban chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường. Mọi thành viên trong đơn vị thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn hạn chế:

- Địa bàn nhà trường rộng 40ha tường rào thấp, nhiều cổng ra vào và gần 20 dãy nhà, tài sản lớn không tập trung.

- Nhà xe của nhà trường nằm ở nhiều nơi trong trường (không phù hợp với công việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào).

- KTX đi lại thông thiên với giảng đường không có hàng rào, không có cửa ra vào riêng nên khó quản lý.

- Trường MN thực hành phụ huynh đưa đón trẻ nhiều người qua lại.

- Lực lượng bảo vệ mỏng khổng thể bao quát được hết trong khuôn viên trường.

- Đội ngũ CBVC - LĐ đa số là trình độ thấp, không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nên nhận thức về chức năng nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.

II. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ:

1.Cơ cấu tổ chức:

Tổng số cán bộ, nhân viên được định biên cho đến thời điểm năm học 2021 -2022 là 13 người:

Ban: có 01 Trưởng ban – Phụ trách trung.

Trưởng ban: Quản lý chung, chính trị tư tưởng; quản lý công tác tổ chức, an ninh, xây dựng và quản lý công tác kế hoạch, chỉ đạo triển khai, tổ chức kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của ban. Hàng năm lập kế hoạch hoạt động của ban và được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

2. Chức năng:

          - Tham mưu cho nhà trường xây dựng kế hoạch, các phương án bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an tài sản trong trường.

          - Tổ chức thực hiện tốt công tác an ninh trật tự - an toàn tài sản trong nhà trường;

          - Phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ, công an phường, chính quyền địa phương các đơn vị trong  trường để làm tốt công tác an ninh trật tự;

          -  Xây dựng lực lượng bảo vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm vụ:

          - Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào cơ quan; hướng dẫn khách ra vào trường liên hệ công tác;

          - Thực hiện trực 24/24 giờ, phân thành 3 ca trong ngày đêm; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn cho người và tài sản trong trường;

          - Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại; phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong trường, công an và chính quyền địa phương để giải quyết các sự vụ xảy ra trong khu vực được phân công.

III. Kế hoạch phương án bảo vệ an ninh trật tự an toàn về người và tài sản trong năm học 2019-2020.

1. Phương hướng chung.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tiếp tục triển khai Nghị quyết trung ương  khóa XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ V, chính sách pháp luật của  nhà nước, của nhà trường tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   . 

- Triển khai xây dựng kế hoạch năm học, thực hiện kế hoạch năm học  2021- 2022 của đơn vị và Nhà trường, tiếp tục triển khai quy chế tổ chức hoạt động của Ban Bảo vệ được Hiệu trưởng phê duyệt gắn với công tác hàng tháng hàng quý của đơn vị.

- Thực hiện tốt Quyết định số 46/QĐ - BGD&ĐT ngày 20/8/2007 về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ GD&ĐT và Chỉ thị Số10/CT- UBND ngày19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, triển khai công tác phòng chống tệ nạn ma túy của nhà trường năm học 2019 – 2020, thực hiện chương trình phối hợp giữa trường Đại học Hồng Đức với Công an tỉnh Thanh Hóa.

- Ban Bảo vệ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong công tác bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, an ninh trật tự tại trường.

2. Các giải pháp thực hiện.

- Có lịch phân công ca trực cụ thể cho từng CBVC - LĐ trong đơn vị dựa trên năng lực, đảm bảo định mức lao động, sắp xếp lao động hợp lý;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở CBVC - LĐ trong Ban khi thi hành nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Phân công các ca trực liên tục 24/24 giờ/ngày, từng đồng chí trong ca trực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực đúng vị trí trong khi thi hành nhiệm vụ, mặc trang phục và sử dụng công cụ hỗ trợ đúng quy định;

- Duy trì thường xuyên thực hiện Thông báo số 60/TB-ĐHHĐ về việc ngày 10/5/2018 về việc chấp hành các biển báo giao thông nội bộ và thực hiện nghiêm túc quy định cấm dừng đỗ xe trong trường Đại học Hồng Đức;

- Đánh giá xếp loại CBVC - LĐ hàng tháng  đúng với việc hoàn thành nhiệm vụ, biểu dương kịp thời những đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, uốn nắn kịp thời những biểu hiện và hành vi thiếu trách nhiệm, tạo ra phong trào thi đua trong đơn vị, gắn công tác thi đua khen thưởng với chất lượng và hiệu quả công tác trong toàn đơn vị;

- Thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở của nhà trường; quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định của Ban, đặc biệt trong lề lối làm việc và quan hệ công tác, báo cáo hội họp, giao ban đúng quy định;

IV. Phương án cụ thể như sau:

Ca trực gồm 04 người: 01 người trực cổng chính, 01 người trực cổng phụ và 02 người trực tuần tra.

  • Cụ thể công việc như sau:

Vị trí 1: Trực tại cổng chính và khu vực trong ngoài cổng chính, cây ATM;

- Mở, đóng cổng kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện ra vào trường, trong giao tiếp phải hoà nhã lịch sự, khách đến liên hệ công tác phải kiểm tra giấy tờ, nếu được phép vào cơ quan  yêu cầu gửi phương tiện vào nơi quy định, hướng dẫn khách đến địa điểm liên hệ công tác các trường hợp không có giấy tờ, người bán tăm, sách báo, tiếp thị, giao hàng online vv... không được vào.

- Bảo vệ an ninh chính trị- trật tự khu vực trong và ngoài cổng, không để các phương tiện, người bán hàng đứng tụ tập, lộn xộn gây cản trở giao thông.

Vị trí 2: Trực tuần tra khu vực nhà điều hành, Hội trường lớn, nhà A5,A6,A7, khu nhà lưới và Trung tâm NCUD KHCN;

  • Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn về người và tài sản trong trường.
  • Phát hiện  ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy định, trộm cắp tàisản, kiểm tra đơn vị, cá nhân ra về không khoá cửa phòng làm việc, không đóng cửa sổ, phòng học để điện sáng, quạt, lập biên bản báo cáo đơn vị nhà trường đề nghị xử lý.
  • Hướng đẫn để xe đạp, xe máy vào đúng nơi quy định, không để súc vật vào trường ngược lại người trực để mất mát tài sản, hư hỏng ghế đá, bẻ nhổ cây cảnh, không có lý do chính đáng thì phải đền bù theo giá trị hiện hành và cắt danh hiệu thi đua.                

Vị trí 3:: Trực tuần tra khu nhà A1, A2, A3, Thư viện, nhà xưởng, nhà trẻ trạm máy bơm, trạm biến áp và phối hợp với ban QLNT giải quyết sự vụ trong khu vực KTX (nếu có);

Vị trí 4:  Trực cổng phụ, tuần tra khu liên hợp thể thao (khoa GDTC), nhà A4.

  • Mở, đóng cổng kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện ra vào trường đúng quy định.
  • Phối hợp chặt chẽ với ban QLNT, đội cờ đỏ, thanh niên tình nguyện, phát hiện và ngăn chặn kịp thời HSSV đánh nhau, uống rượu gây mất trực tự trong KTX, đi chơi về quá giờ quy định nhẩy tường rào, tự ý cho khách ngủ trong KTX không báo cáo, lập biên bản xử lý theo quy định và báo cáo kịp thời trưởng  ban và đơn vị quản lý, các trường hợp vi phạm vượt quá quyền hạn giải quyết báo cáo Ban giám hiệu, công an phường trực tiếp quản lý để giải quyết.
  • Quy định giờ đóng mở cổng như sau;
  • Mùa hè:  khoá cổng từ 22h30 đến 04h30.
  • Mùa đông:  từ 22h00 đến 05h00

Khi có dấu hiệu liên quan đến công tác an ninh trật tự an toàn về người và tài sản xảy ra trong trường, liên hệ số điện thoại sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số di động

Số máy phòng trực

1

Nguyễn Lương Phương

Trưởng Ban

0948.669.363

02373201266

Trên đây là kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh trật tự - an toàn tài sản trong trường năm học 2021 -2022, đề nghị các đồng chí CBVC-LĐ thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

V. Kiến nghị và đề xuất:

          1. Đề nghị BGH nhà trường, các phòng ban chức năng xem xét lắp hệ thống camera những điểm trọng yếu hỗ chợ công tác đảm bảo ANTT-ATTS trong trường.